Pasukan Amir

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI/EXCO
YAB Dato' Seri Amirudin Bin Shari
YAB Dato' Seri Amirudin Bin Shari
N16 Sungai Tua
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan, Pembangunan Tanah dan Pengurusan Sumber Alam, Hal Ehwal Agama Islam, Pendidikan, Komunikasi Strategik dan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)
Lihat Profil
Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Lihat Profil
Yang Berhormat Dato' Masri Bin Mohd Daud
Yang Berhormat Dato' Masri Bin Mohd Daud
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Lihat Profil
Yang Berhormat Dato' Nor Azmie bin Diron
Yang Berhormat Dato' Nor Azmie bin Diron
Pegawai Kewangan Negeri Selangor
Lihat Profil
Yang Berhormat Dato' Teng Chang Khim
Yang Berhormat Dato' Teng Chang Khim
N45 Bandar Baru Klang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Lihat Profil
Yang Berhormat Puan Rodziah binti Ismail
Yang Berhormat Puan Rodziah binti Ismail
N41 Batu Tiga
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi
Lihat Profil
Yang Berhormat Tuan Ganabatirau A/L Veraman
Yang Berhormat Tuan Ganabatirau A/L Veraman
N48 Kota Kemuning
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Kerajaan Prihatin
Lihat Profil
Yang Berhormat Tuan Ir Izham bin Hashim
Yang Berhormat Tuan Ir Izham bin Hashim
N21 Pandan Indah
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani
Lihat Profil
Yang Berhormat Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman
Yang Berhormat Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman
N38 Paya Jaras
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda & Sukan dan Pembangunan Modal Insan
Lihat Profil
Yang Berhormat Tuan Ng Sze Han
Yang Berhormat Tuan Ng Sze Han
N30 Kinrara
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam Dan Pembangunan Kampung Baru
Lihat Profil
Yang Berhormat Dr Siti Mariah binti Mahmud
Yang Berhormat Dr Siti Mariah binti Mahmud
N29 Seri Serdang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga
Lihat Profil
Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian
Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian
N25 Kajang
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi Dan Inovasi (STI) dan Hal Ehwal Pengguna.
Lihat Profil
#KITASELANGOR