Ekonomi
2/3/21
Negara
Selangor

雪州投资总额三连冠 去年获387亿称霸全马

(莎阿南2日讯)雪兰莪在2020年获得高达387亿令吉投资额,连续三年成为全马最高投资总额的州属!

掌管工商、投资及中小型企业事务的雪州行政议员拿督邓章钦3月2日在脸书报喜,为雪州人民捎来这项佳音。

他说,雪州连续三年取得全国最高的总投资额,并在2020年取得387亿令吉投资总额。

“雪州去年在制造业领域的投资额也名列前茅,这三年的投资额也是27年来最高的数字。”

根据大马投资发展局的数据,全马制造业在2020年共获得913亿令吉投资总额,其中雪州就抱揽了当中的184亿令吉,成为全马之冠。

雪州一直是大马的经济火车头,近年来的招商引资表现更是出色,投资总额屡创新高。它在2018年获189亿令吉投资总额;在2019年获得478亿令吉投资额,位居全马榜首,其中制造业就带来了170亿令吉投资额。

马来西亚投资发展局(MIDA)3月2日宣布,我国在2020年透过制造业、服务业及原产业,共批准了4599个项目,涉及投资总额高达1640亿令吉。

我国在去年的国内直接投资占总投资额的60.9%或998亿令吉,外来直接投资则占39.1%或642亿令吉。

雪州在去年持续称霸全马的投资榜,成为获得最高投资额的州属,共387亿令吉。接着是沙巴210亿令吉、砂拉越196亿令吉、吉隆坡171亿令吉及槟城160亿令吉,这5个州属贡献了全马逾60%投资额。

在制造业方面,政府去年获批项目增加6.2%至1049项,预计这些项目可创造逾8万就业机会,2019年则批准988个项目。

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.