Suara

Artikel
21/12/20
Column

阿米专栏《聚米为谷》:对各源流教育一视同仁

雪兰莪州务大臣拿督斯里阿米鲁丁专栏

日前一则国际新闻吸引了我的目光,美国加州新任东谷市(Eastvale)市长尤煜琳(Jocelyn Yow)宣誓就任,年仅25岁成为最年轻市长,

据了解,尤煜琳生于美国,父亲是马来西亚吉打人,母亲是越南裔美国人。尤煜琳出生后不久随父亲返回亚罗士打,随后毕业自吉华K国民型华文小学以及吉华国民型华文中学,2011年才跟随父母返回美国东谷市继续深造定居。她在2018年以23岁之龄当选东谷市议员,成为南加最年轻的亚裔市议员之一,不久前更成为当地最年轻的市长。

我对这位女性领导人深感敬佩,妇女组织赞扬她是女性赢得政治职务的良好典范,她也证明了年轻人有能力担任政府领导人,为民造福。

尤煜琳也是一位母亲,她不但在社交媒体表达以马来西亚裔美国人(Malaysian American)为荣,也曾在中学毕业刊写道:“今日我以吉华为荣,他日吉华以我为傲”,反映了她的远大志向,而她如今的成就,确实让大马人尤其是向来注重母语教育的华社引以为傲。

雪州的华校同样人才辈出,其中一个让人津津乐道的例子是被喻为“随身碟之父”的拿督潘健成,他是在雪州的“鱼米之乡”适耕庄出生,毕业自适耕庄育群华小和巴生滨华独中。

无奈,统考文凭不受中央政府承认,潘健成过后前往台湾深造,他在26岁所创立的公司设计出全球第一颗USB快闪记忆体(flash)的系统控制单晶片,再成功设计和制造出全球第一支单晶片随身碟(Pen Drive),享誉全球。

还有无数大马人在国际发光发热、为国争光,当中有不少名人是出身华校,让全世界都注意到马来西亚独有的多源流教育体系,能够栽培出这么多世界级的顶尖人才。

公平的教育机会对下一代至关重要,所有民族的孩子都应该享有良好学习环境的中小学教育,为他们的人生打好基础,日后为国家和世界作出贡献。

因此,希盟政府的立场向来强调对各源流教育一视同仁,不应该边缘化任何教育体系。自从公正党与盟友在2008年成功执政雪兰莪州,落实了各源流学校的制度化拨款,让州内所有学校在“再穷也不能穷教育”的原则之下受惠,获得款项以改善硬体建设。

我在2018年接棒出任雪州大臣,同样是把各族孩子们的教育问题放在首位。州政府每年为华小拨款600万令吉、独中200万令吉、教会学校及国民型中学拨款100万令吉,今年虽然因为疫情影响,但这些拨款分毫不减,早前已一次性发放给州内的101所华小和4所独中。

此外,州内538所人民宗教学校获得911万3000令吉拨款、83所淡米尔学校获436万令吉拨款、14所教会学校以及国民学校获100万令吉拨款。

我希望这笔拨款可为孩子们提供更舒适的学习环境,也符合2021年雪州财政预算案注重教育的政策方向。

对于教育课题,雪州政府的大门一直都开放给各界提出要求和建议,从来不偏袒或者拒绝任何一方,包括独中也没有被遗漏。

国盟联邦政府所提呈的2021年财政预算案完全没有提及独中拨款,这无疑是“开倒车”的做法。教育不应该成为政治筹码,政府须公平对待各源流学校的发展,身为执政者责无旁贷。

培育新一代,发掘更多人才,并且把他们留在国内,以及设法吸引专业人才回流,一同为国家做出贡献,这才是我们更应该关注和努力的事。

Seterusnya
SELANGOR MAJU BERSAMA
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.