Inisiatif

Polisi
13/10/21
Selangor

雪政府拨款50社区菜园 鼓励居民耕种

(加影8日讯)雪兰莪州政府拨出25万令吉,作为发展50个社区菜园的基金,鼓励更多人参与耕种。

掌管基本建设及公共设施、现代农业及农基工业事务的雪州行政议员依兹汉指出,由各地方政府提名4家社区菜园,各可获得5000令吉援助。

“我们是根据社区菜园的努力及活跃性来提供这笔援助;以鼓励他们积极开垦由地方政府管理及提供的土地。”

他10月7日巡视万宜新镇柏里马S8社区菜园时,这么说。随行包括乌鲁冷岳县长艾尼阿末及双溪拉玛州议员纳兹万。

依兹汉指出,这也是“我们的雪兰莪配套”下的一项新开始的援助,并希望在未来增加更多受惠者。

万宜新镇柏里马S8社区菜园一名耕种者拉法指出,这菜园在去年推介,涉及100居民参与。

“早期是有点难度,但在雪州行政议员及地方政府给予援助后,菜园越来越成功,每月售卖一次收成给居民。”

他说,售价比市价便宜20%,例如菜心花市场售卖每公斤12令吉,他们只卖8令吉;还有长豆市场一公斤8令吉,他们的只卖6令吉。

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.