COVID-19
13/5/21
Saringan
Selangor

雪8州选区冠病筛检 大臣:8585人检测.388人或确诊

(莎阿南12日讯)雪兰莪州政府从5月8日至11日一连在8个州选区展开了大规模的社区筛检活动,共有8585人接受了免费筛检,其中388人有可能确诊新冠肺炎。

根据8个州选区的筛检报告,民众可能染疫率达4.6%。

雪兰莪州务大臣拿督斯里阿米鲁丁5月12日在脸书贴文说,筛检队伍至今完成了8个州选区的筛检活动,分别是加影、士毛月、双溪拉玛、无拉港、莲花苑、杜顺杜亚、班丹英达和冷巴再也。

“在上述8个州选区共有8585人现身接受检测,其中388人有可能已确诊新冠肺炎。”

根据有关数据表,最高人数的筛检站属于无拉港州选区,共有1618人现身筛检,其次的是班丹英达州选区的1576人,以及莲花苑州选区的1276人。

不过,可能确诊冠病人数最多的州选区则是5月8日的加影州选区站,1052名筛检者中有85人可能已染疫。尾随的是班丹英达州选区的67人,以及无拉港州选区的60人。

因此,阿米鲁丁在贴文中叮嘱雪州人民在来临的开斋节期间,持续遵守由国家安全理事会发出的指示。

“我们可能成为社区内的病毒带原者或隐性患者,所以大家有责任保护自己和身边人士的健康及安全,尤其是高风险的长者。”

他说,州政府会延续社区目标性筛检活动,并呼吁雪州人民响应各自州选区的筛检活动。

“民众可下载SELangkah手机应用程式,按下‘Sihat’键”,然后选择‘Pendaftaran Saringan Daftar’报名参加社区筛检活动。”

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.