Media

Terkini
15/11/20
Belanjawan Selangor 2021

Program River Patrol

Penubuhan Skuad Pantas LUAS adalah usahasama antara Kerajaan Negeri dan pihak Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. bagi mengelakkan gangguan bekalan air pada masa hadapan.

Skuad Pantas LUAS akan menjalankan tugas seperti   pemantauan 24 jam di kawasan sensitif sumber air di Lembangan Sungai Selangor, Sungai Langat dan Sungai Klang, menyelaras operasi tindakan kawalan segera dan memantau dan menguji pensampelan berkala  di lembangan sungai.

Ketahui bagaimana anda boleh manfaat dari Belanjawan Selangor 2021 dengan melayari amirudinshari.com/selangor2021

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.