Peristiwa
13/9/21
Selangor

开发水晶山未获批准 雪大臣指示停工扣押机械

(莎阿南11日讯)安邦水晶山(Bukit Tabur)土地活动並沒有取得雪州政府或是地方政府的批准,雪州大臣拿督斯里阿米鲁丁已指示执法组前往勒令停工,包括扣押有关机械。

阿米鲁丁说,安邦再也市议会及鹅麦县署已进一步审查,并没有批准该土地所进行的活动。

他9月11日亲自回应一名推特用户@lamkanahraf 的贴文时,这么说。这名网民问责为何在登山活动不开放的当儿,承包商却可登上水晶山进行开发活动,并指当局不该开发水晶山。

阿米鲁丁也针对其他网民的留言说,目前地方政府面对人手不足问题,部份官员须专注在标准作业程序的监督工作上,包括巡视建筑物等。

无论如何,他欢迎民众提出投诉,以提高执法水平。

“很多人问责执法。地方政府的执法人力有限,目前更专注在监督建筑物与其他地方的标准作业程序。”

安邦水晶山私人地推泥机 今午被扣押带走

安邦水晶山(Bukit Tabur)的推泥机已在11日下午4时左右,被移走扣押。

安邦再也市议员安华尔指出,该地段属于私人的农业地段,惟有关清理土地活动及规划,并没有获得安邦再也市议会的批准。

他9月11日针对网民搬诉有人开发水晶山一事,在推特发布最新的进展。

“我已巡视水晶山附近的森林,这是私人农业地段,没有获得市议会批准及允许规划。”

他感激民众举报此事。

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.