Suara

Terkini
4/5/21
Selangor

阿米鲁丁:雪公正党冀上阵25州席

(莎阿南2日讯)人民公正党放眼在第15届全国大选中,于雪兰莪上阵25个州议席。

雪州公正党主席拿督斯里阿米鲁丁表示,公正党目前在雪州共有21个州议席,预计在来届可以增加至25个。

“我们也会商讨雪州3个国会议席的分配。”

阿米鲁丁也是雪兰莪州务大臣。他5月1日晚在雪州大臣官邸出席开斋活动后说,公正党将与希盟盟友讨论3个国席的安排,其中公正党料在大港议席上阵,丹绒加弄国席则还在讨论中。

阿米鲁丁说,雪州一直以来都是希盟的政治支柱之一,如果政敌成功夺权或威胁雪州地位,那肯定将动摇我们在大马的地位。

“所以,我们不断加强党内部团结和盟友的关系,雪州公正党也是其中一个最早成立国会竞选委员会的州属。”

Seterusnya
#KITASELANGOR
Daftar hari ini untuk dapatkan maklumat terkini terus ke e-mel anda
Terima kasih!
Anda telah didaftarkan untuk menerima makluman dan maklumat terkini.
Maaf! Ada ralat.